Bible.is | Experience the Word of God Like Never Before. Free.
TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ 6:5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ 6:5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Sử dụng miễn phí Kinh Thánh dưới dạng video, âm thanh và văn bản bằng 1652 ngôn ngữ:
See this content immediately after install